De volwassenzeilschool start officieel op vanaf 8 mei! Begon de cursus waarvoor je ingeschreven was al vroeger? Dan zal je eerstdaags een mailtje ontvangen om vervangdata te zoeken voor de weggevallen cursusdagen.

We zijn super blij dat we terug van start mogen gaan!